(CODE : 2003)
쇼핑몰 이용문의 : evewed1@naver.com 또는 031-968-9948
회사명 : 이브국제결혼 | 사업자등록번호 : 170-32-00090 | 주소 : 경기도 고양시 덕양구 화정동 968 비젼타워21 8층 805호
통신판매업 신고 : 제2015-고양덕양구-0914호 | 연락처 : 031-968-9948 | FAX : 031-968-9949 | 개인정보 보호책임자 : 이경주 | 대표자 : 이경주
contact : evewed1@naver.com for more information